Info

 

 

Styrelsen vill tacka alla boende och besökare för att de respekterar de nya parkeringsreglerna. Det har underlättat enormt när det gäller snöröjning bl a.

 

Tänk på att vara rädd om våra tvättstugor, utrustning som går sönder är mycket dyrbart.

 

Plocka gärna upp skräp och håll rent i vårt fina område.

 

För att i någon mån hålla trafiken nere inom området är det bra om man stänger bommarna efter sig när man har haft anledning att köra in med bil.

 

Garage finns att hyra på Grandalsvägen,

kontakta Rolf Sköld 070-321 58 15 om du är intresserad.

 

 

                                                       

Brf Skånsta Södra © 2009

www.brfskanstasodra.se